Справочник български транзистори

справочник български транзистори
Фиг. 3.19 При изправяне на по-високи напрежения изправителните диоди могат да се свързват последователно (фиг. 3.19а). При това свързване отделните диоди трябва да се шунтират с резистори 50-100 кW, като разбира се диодите трябва да бъдат от един и същия тип. The industrial design was outsourced to the Chicago firm of industrial design firm of Painter, Teague and Petertil. It was initially released in one of four different colours: black, bone white, red, and gray. The current increases exponentially as the junction forward voltage is increased.


Компютърът NeXT притежава обектно-ориентирани инструменти за разработка на библиотеки и Тим Бърнърс-Лий и Робер Кайо от Европейска организация за ядрени изследвания го използват, за да разработят първия в света софтуер за уеб сървър, да напишат първия уеб браузър и да положат основите на Уеб. Sonra yenə məhlulla üstü açılmış sahədə oksid təbəqəsi həll etdirilib götürülür. Additionally, most power transistors have the collector or drain physically connected to the metal enclosure. At the other extreme, some surface-mount microwave transistors are as small as grains of sand. Отрицателното активно съпротивление може да компенсира загубите в една верига, като разбира се, енергията е за сметка на източника 2.3. Волт-амперна характеристика на полупроводниковите диоди. Так как исходным полупроводником для полевых транзисторов обычно является кремний, то в качестве диэлектрика используется слой диоксида кремния SiO2, выращенный на поверхности кристалла кремния путём высокотемпературного окисления. На слой диэлектрика нанесён металлический электрод — затвор.

Върху медния оксид се поставя оловна или сребърна пластина, която е анодът на вентила. With metal cases they are rated at about one watt. 2N3055/MJ2955: For years, the n–p–n 2N3055 has been the «standard» power transistor. Чрез сменяеми дискови пакети се постига бърза взаимозаменяемост и почти неограничен капацитет за съхранение на данни. Field-effect transistor (FET)[edit] Main articles: Field-effect transistor, MOSFET, and JFET Operation of a FET and its Id-Vg curve. At first, when no gate voltage is applied. Müxtəlif ölkələrin alimləri tərəfindən yaradılan tədqiqat proqramı əvvəlcə nöqtəvi, sonra isə müstəvi tranzistorun yaranmasına səbəb oldu. Фототранзистор Фототранзистор — транзистор (зазвичай, біполярний), у якому використовується фотоелектричний ефект[8]. Служить для перетворення світлових сигналів в електричні з одночасним підсиленням останніх.

Похожие записи: